top of page
3 Rawdjenice, cover.png
Rawdjenice

Sirov zvuk u kontrolisanim uslovima i iskren odnos sa slušaocem su osnovne ideje koje stoje iza projekta Rawdjenice. Zvučna i produkcijska nesavršenost ima funkciju muzičkog narativa kojim želimo da ponudimo posebno muzičko iskustvo, kao i doživljaj samog prostora.
Pored muzičkog teksta – izvedbe, želja nam je da slušaocima pružimo i muzički kontekst - sve ono što nas je u realnom vremenu snimanja okruživalo.

Snimljeno u sali Kulturne stanice Eđšeg, u Novom Sadu, sa uređajem ZoomH4n, tokom probe u decembru 2020. godine.

Raw sound in controlled conditions and an honest relationship with the listener are the main ideas behind the project Rawdjenice. Sound and production imperfections serve the musical narrative and, together with the ambience of the recording location, create a unique musical experience. Besides the musical text – performance, our wish is to provide the listener with the musical context as well: in this way, they can hear everything that surrounded us during the recording session and feel like they were there, too.

Recorded at the Eđšeg Cultural Station in Novi Sad with ZoomH4n device, during rehearsal, December 2020.

Vokali / Vocals: Mirjana Raić Tepić, Tamara Štricki Seg, Katarina Petrić
Fotografija / Photo: Jovan Radaković
Dizajn / Design: Miloš Kozlovački 

Male Voices

„Svojim projektom, koji su simbolično nazvale Male Voices, Rođenice ponovo ukazuju na određene segmente društvene realnosti, dekonstruišući pritom njihovo značenje koje imaju u srpskoj kulturi. Naime, govoriti o isključivo muškim ili isključivo ženskim pesmama predstavlja jedan opšteprihvaćeni društveni konstrukt, koji opstaje i u savremenoj kulturi. Stoga, preuzimajući i interpretirajući pesme, koje su u tradicionalnoj srpskoj kulturi označene kao „muške pesme“, Rođenice pokazuju da su takva značenja samo plod kulturne konstrukcije, zavisna od određene teritorijalne, temporalne i ideološke premise, te da su podložna dekonstrukciji i interpretaciji na drugačije načine. Ovde iskoračuju iz poželjne performativnosti roda i tako ono što je označeno kao muško, počinju da interpretiraju žene, čime Rođenice jasno apostrofiraju i pokreću pitanje rodnih uloga i rodnih jednakosti u sistemu interpretacije tradicionalne muzike.“ – Miloš Rašić

„With their project, symbolically called Male Voices, Rodjenice again point out certain segments of social reality, deconstructing their meaning in Serbian culture. In fact, to talk about exclusively male or exclusively female songs is a generally accepted social construct, which survives in modern culture. Therefore, by...  more

credits

released October 30, 2020

Vokali // Vocals: Mirjana Raić Tepić, Tamara Štricki Seg, Katarina Petrić
Snimano u // Recorded at: KS Svilara, Februar(y) 2020.
Ton // Sound: Lazar Živanac
Animacija // Animation: Marina Milanović

2 Male voices COVER.png
1 Svadbenice_cover.png
#svadbenice

Ideja da se na jednom mestu objedine tradicionalne svadbene pesme iz različitih regiona/država pod nazivom #svadbenice nastala je sagledavajući svadbu danas kao (još uvek) jednu od ključnih stvari u životu pojednica jer direktno utiče na status, društvenu percepciju, ekonomiju, kao i druge činioce. S druge strane, svadba kao određeni ritual neodvojiv je od pojma identiteta koji je u direktnoj vezi sa tradicijom koja se odnosi na prošlost i prenošenje vrednosti kroz generacije.
Međutim, #svadbenice nisu ritualne jer se ne izvode u ritualnom vremenu i uživo i odabrane pesme nemaju za cilj da predstave trenutak svadbenog ceremonijala. #svadbenice (odnosno odabrane pesme) predstavljaju osnovu za konstrukciju novih identiteta jer će svako od slušalaca moći sa njima da se poveže na drugačiji način i da im da novi identitet. #svadbenice su samo asocijacija na tradiciju koja zapravo ima autentičan izraz savremene kulture.


Our material titled #svadbenice (wedding songs) emerged as a result of observing the modern-day wedding as one of the key moments in an individual’s life. As a specific ritual, wedding is inseparable from the notion of identity, closely related to the tradition which refers to the past and values cherished across generations.
However, album #svadbenice is not a collection of ritual songs, since the songs are not performed in the ritual time, and the selection is not intended to represent the very moment of the wedding ceremony. #svadbenice is the basis for forming new identities - each listener will be able to connect with them in a different way and give them a new meaning and identity. #svadbenice only presents a link with the tradition which actually has an authentic expression of contemporary culture.

- recordings were made in August, 2017 at the Concert Hall at the Train station Novi Sad
- recording/mix/master by Lazar Živanac
- design by Marina Milanović 

bottom of page